Dnes je zbierka na potreby farnosti.

Večer sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami o 17:00 hod. s pôstnou katechézou.

V stredu a piatok budeme sláviť božské služby vopredposvätených darov.

V utorok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod., 16:30 a 18:00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Krížova cesta nebude. Zároveň vás v tento deň pozývame na celomestské večeradlo o 16:30 hod. pri mariánskom súsoší na Trojici. Viac informácií na plagáte.

Chrámový zbor Hlahol bude spievať pri sv. liturgii v utorok večer o 18:00 hod. Po jej skončení bude nácvik zboru.

Vo štvrtok bude veľkopôstny moleben a po ňom tichá adorácia do 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním.

V piatok nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. O ďalšom stretnutí vás budeme včas informovať.

Štvrtá zádušná sobota bude 29. marca. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.

Pozývame vás na akciu Prešov za život na Hlavnú ulicu pred Konkatedrálu sv. Mikuláša v sobotu 29. marca od 17:00 do 18:00 hod. Po skončení bude nasledovať omša za nenarodené deti. Večerná sv. liturgia v našom chráme nebude. Všetci sme pozvaní zúčastniť sa tejto akcie v meste.

Modlitby matiek sa uskutočnia v rímskokatolíckom kostole sv. Jozefa v Prešove (františkáni) v termíne 28. – 30. marec 2014. Viac informácií vzadu na plagáte.

Na nástenke nájdete dôležitý oznam, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo nebankových subjektov, zadlžovania sa, neprimeraného vymáhania dlhov a pod.

Katolícke hnutie žien Slovenska nás pozýva k aktivite Podeľme sa! Viac informácií získate z letákov vzadu na stolíku alebo na nástenke.