V stredu 26. februára vás pozývame na večernú sv. liturgiu, pri ktorej odznie ďalšia z katechéz venovaných manželom a rodine.

Vo štvrtok 27. februára bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Budúcu nedeľu 02. marca vás pozývame na večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Po večierni bude vzájomné zmierenie pre dobrý vstup do Veľkého pôstu. Večiereň sa pomodlíme v zmenenom čase, a to o 17:00 hod. Adorácia v ten deň nebude.

Svätá štyridsiatnica začína v pondelok 03. marca.

Pri východe z chrámu po oboch stranách dverí boli nainštalované dve nové pokladničky určené na milodary. Máme aj novú pokladničku na časopisy. Prosíme vás, aby ste svoje dary na konkrétny účel vhadzovali do týchto označených pokladničiek.

Dnes večer bude každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia Eucharistie o 19:00 hod.