Budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

V rámci Roka rodiny a 20. výročia večeradiel v katedrálnom chráme vás pozývame dnes o 15:30 hod. do katedrály na spoločnú modlitbu pod názvom „Rodiny sa modlia ruženec za rodiny“. Po skončení na vás všetkých čaká bohatý program v nebíčku na fare v meste.

My sa v podvečer o 17:00 hod. pomodlime večiereň tu v našom chráme.

Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a stredu večer a utorok a štvrtok ráno po sv. liturgiách.

Biblická škola bude v stredu 26. novembra večer po molebene.

Vo štvrtok 27. novembra večer vás pozývame na tichú adoráciu od 19:00 do 21:00 hod. zakončenú Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Stretko na fare pre deti je v piatok 28. novembra o 16:15 hod. Po stretku je nácvik zboríku a následne detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Novénu k Matke ustavičnej pomoci sa pomodlime v sobotu 29. novembra po več. sv. liturgii. Svoje vďaky a prosby môžete vhadzovať do košíkov ako zvyčajne počas celého týždňa.

Pozývame deti i mladých na stretnutie a nácvik koledníckeho programu Dobrá novina budúcu nedeľu 30. novembra tu do chrámu po sv. liturgii o 10:00 hod.

Predplatiť časopis Slovo a Misionár si môžete v sakristii dokonca novembra. Slovo stojí 13,-€ a Misionár 11,-€ na rok.

Vyšlo nové dvojčíslo Slova a nový Informátor.