• Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo tu v chráme pred každou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiami počas celého roka, podobne ako po minulé roky sme pripravili osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. sa ruženec modlí iná skupina. Dnešnú nedeľu, 23. októbra  budú modlitbu viesť ženy a poslednú, 30. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.
  • Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude v tomto týždni v utorok  po večernej sv. liturgii. Stále platí pozvanie, pre každého, kto by chcel rozšíriť jeho rady. Príďte, ste srdečne vítaní.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Po sv. liturgii bude ešte nácvik detského zboru.
  • Budúca sobota, 29. októbra je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov vkladať svoje prosby a poďakovania. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.
  • Budúca nedeľa, 30. októbra je podobne posledná v mesiaci, preto bude pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.
  • Dnešná nedeľa 23. októbra je Misijnou nedeľou.  Vo všetkých chrámoch našej krajiny sa pri sv. liturgiách modlí za misijné dielo a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a tiež sa koná zbierka na pomoc misiám a misionárom po celom svete.
  • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili aj v tomto roku zádušné sv. liturgie: najbližšie v utorok – 1. novembra (o 18.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.
  • V sakristii je nové číslo Slova (22), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor. Predplatiteľom Slova zároveň chceme pripomenúť, že predplatné na rok 2012 (12,50 €) môžete do sakristie prinášať v priebehu tohto mesiaca.