Aktuálne oznamy k 22. októbru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie.

Na budúci týždeň bude naša farská zbierka na stavbu fary.

Po dnešnej sv. liturgii o 10:00 hod bude stretnutie miništrantov.

O 17:00 hod. bude večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok bude biblická škola, modlitby mužov nebudú. V stredu po večernej sv. liturgii sa na skúške stretnú zboristi, vo štvrtok bude  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko detí na fare o 16:15 hod. a o 17:30 hod. detská sv. liturgia.

V utorok a štvrtok ráno bude Moleben k presvätej Bohorodičke a v stredu po večernej sv. liturgii sa pomodlíme Akatist k presvätej Bohorodičke.

Vo štvrtok 26. októbra bude o 18:45 hod. večeradlo za kňazov.

V piatok 27. októbra bude po večernej sv. liturgii stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na sv. spoveď.

V sobotu 28. októbra sa po rannej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Večer sv. liturgia nebude!

Obnoviť hramoty za zosnulých si môžete v sakristii.

Aj tento rok sa môžeme zapojiť do iniciatívy Sviečka za nenarodené deti. Tak ako nosíme sviečky a zapaľujeme ich na hroboch našich zosnulých pri modlitbách za nich, môžeme si kúpiť túto sviecu a modliť sa aj za deti, ktoré sa nemohli narodiť. Na modlitbu vás pozývame aj 2. novembra do areálu FNsP v Prešove. Viac informácii nájdete vzadu na stolíku a na plagáte.

Vyšlo nové číslo časopisov Informátor a Slovo. Nájdete ich vzadu na stolíku. Takisto tam nájdete časopis Misie, ktorý je zdarma.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14, -€ a Misionár vo výške 11, -€.