• Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok nácvik zboru (bude spievať pri sv. liturgii o 18:00 hod.), v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
  • Vo štvrtok 26. mája máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. O 19:00 hod. vás pozývame na adoráciu, ktorá potrvá do 21:00 hod.
  • V sobotu 28. mája sa v celej našej archieparchii uskutoční Iniciatíva za čisté prostredie v našich farnostiach. Farnosti mesta Prešov sa zapoja do tejto aktivity zbieraním odpadkov cez dobrovoľníkov v lokalite Kvašna voda na Cemjate. Spoločné stretnutie pre všetkých je o 9:15 hod. na parkovisku pred závorou na Cemjate. Dľžka trvania: cca 2,5 hodiny. Pozývame všetkých, aby sme niečo urobili pre svoje okolie, v ktorom žijeme. Tí, ktorí plánujete prísť na Cemjatu MHDčkou, použite linku č. 18, ktorá prichádza na zástavku Kvašná voda o 9:03 hod.
  • Pozývame vás na stretnutie so skautmi a vodkyňami FSE, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. mája o 19:00 hod. v kňazskom seminári pri táboráku a v nedeľu 29. mája pri sv. liturgii o 11:45 hod. v katedrálnom chráme. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.
  • Spoločenstvo dospelých Hnutia Svetlo – Život pozýva všetkých slobodných, ovdovelých či rozvedených na otvorené stretnutie na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove v sobotu 28. mája v čase 14:00 – 18:00 hod. Súčasťou stretnutia je sv. omša, katechéza, modlitby, adorácia, svedectvá. Tieto informácie nájdete aj vzadu na nástenke.
  • Budúcu nedeľu 29. mája ideme na zbierku na stavbu fary do farnosti Kamienka. Dobrovoľníci sa môžu zapísať vzadu na papier. Prosíme vás o modlitby za dobrodincov.
  • Vyšlo nové číslo Informátora (nájdete ho vzadu na stolíku) a časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.