Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať!

Budúcu nedeľu 29. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na našu Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školy.

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú po sv. liturgii modlitby matiek a telocvičňa, v utorok biblická škola v chráme a modlitby mužov v sakristii, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok o 19:00 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov, po ňom tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. a požehnaním, v piatok stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie prvoprijimajúcich detí.

V stredu večer sa po sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín.

Pozývame vás na trojdnie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční 27. – 29. januára (piatok – nedeľa) vo františkánskom kostole. Bližší program nájdete vzadu na nástenke.

V sobotu 28. januára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Fatimská sobota nášho prešovského dekanátu bude 4. februára. Každý, kto má záujem zúčastniť sa, nech sa zapíše vzadu na papier a prinesie do sakristie zálohu 2,-€. Využime túto príležitosť zúčastniť sa nášho mariánskeho pútnického miesta aj z dôvodu 100. výročia fatimských zjavení. Program nájdete vzadu na nástenke.

V predstihu pozývame manželov našej farnosti a tých, ktorí sa pripravujú na manželstvo zúčastniť sa na aktivitách v rámci Národného týždňa manželstva, ktorý bude od 13. do 19. februára 2017. Plánujeme divadlo pre manželov a o ďalších aktivitách vás budeme včas informovať.

V nedeľu 29. januára ideme na zbierku do Kružlova. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.