Aktuálne oznamy k 22. decembru 2019

V nedeľu 22. decembra vám od 14:00 hod. ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

V pondelok 23. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

V utorok 24. decembra máme Predvečer Narodenia Pána. Kráľovské hodinky budú o 7:30 hod., sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou bude o 15:00 hod. a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa s pôstom.

V stredu 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Pána. O 7:00 hod. bude utiereň. Sv. liturgie s myrovaním budú o 8:00 a o 10:00 hod. Popoludní bude o 14:30 hod. veľká večiereň a po nej o 15:30 hod. vianočný program kolied, na ktorý vás srdečne pozývame. Po skončení bude agapé. Ak by ste chceli niečím prispieť, môžete tak urobiť pred programom. Sv. liturgia s myrovaním vo Veľkom Šariši bude o 10:00 hod. na mestskom úrade.

Vo štvrtok 26. decembra máme druhý prikázaný sviatok Zhromaždenia k presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 8:00 a o 10:00 hod. Medzi sv. liturgiami bude mariánske večeradlo obetované za kňazov. Koledovanie Dobrej noviny bude od 13:00 hod. (zapísať sa môžete vzadu na papier). Prispieť na Dobrú novinu môžete aj v sakristii chrámu do konca decembra. O 17:00 hod. bude večiereň. Sv. liturgia vo Veľkom Šariši bude o 10:00 hod.

V piatok 27. decembra máme sviatok sv. Štefana prvomučeníka. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. V tento deň je voľnica.

Spievanie kolied pri betleheme bude po večerných sv. liturgiách v piatok 27. a v sobotu 28. decembra.

Vzadu na stolíku nájdete papier, na ktorý sa môžu zapísať tí, ktorí si chcú nechať požehnať svoj príbytok na sviatok Zjavenia Pána 6. januára.

Aj tohto roku môžeme ľuďom bez domova pomôcť spríjemniť štedrý deň donesením vianočného pečiva do sakristie chrámu, ktoré následne na štedrý deň odnesieme do nocľahárne Pod táborom, ktorú prevádzkuje naša charita. Vopred všetkým vám ďakujeme.

Kompletný liturgický program počas sviatkov Narodenia a Zjavenia Pána nájdete vzadu na plagátoch, ako aj na našej webovej stránke.

Minulotýždňovú zbierku na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom sme podporili sumou 2678,60,-€. Okrem toho darovali 22,-€ dievčatá zo IV.B zo ZŠ Šmeralová. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!