• V stredu 25. augusta je sviatok jedného z našich troch blahoslavených – Metoda Dominika Trčku. Po večernej sv. liturgii sa budeme modliť moleben k jeho úcte.
  • 29. augusta je okrem nedele tiež sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Tento sviatok je zároveň dňom pôstu a zdržanlivosti od mäsa. Keďže sa podľa starobylej tradície východu v nedeľu nepostí (pôst – jedenkrát do dňa sa najesť dosýta), zostáva v nedeľu na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa len zdržanlivosť od mäsa.

  • Dnešnú nedeľu 22. augusta je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Katechizáciu a podporu katolíckych škôl.
  • Ponúkame vám počítačovú hru pre deti s biblickým motívom. Je to  príbeh izraelského kráľa Dávida. CD s hrou nájdete v sakristii chrámu.