Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

Popoludní nebude večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude len biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok večer bude tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

V pondelok 23. apríla máme sviatok sv. Juraja Divotvorcu. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

V stredu 25. apríla máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

Vo štvrtok 26. apríla sa po večernej sv. liturgii pomodlime večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou. Nasledovať bude tichá adorácia do 21:00 hod.

V sobotu 28. apríla bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V utorok 1. mája pozývame nielen deti a mladých, ale aj celé rodiny na turistický deň s metropolitom Jánom, ktorý sa uskutoční v Zámutove. Doprava je spoločným autobusom. Cestovné platí farnosť. Zapísať sa môžete vzadu na papier. Bližšie informácie včas oznámime.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.