Dnešnú nedeľu 22. júla bude je obidvoch sv. liturgiách zbierka na Svojpomocný fond, pre podporu a pomoc finančne slabších farností.

V stredu 25. júla pozývame všetky deti (menšie v sprievode dospelého) na turistický výlet na Šarišský hrad. Zraz bude o 9.00 hod. pred chrámom, potom sa presunieme na autobusovú zastávku na Sabinovskej ulici a autobusom do Veľkého Šariša (09.41 hod.). Účastníci nech si prinesú dva lístky na MHD a občerstvenie na celý deň. Predpokladaný návrat je o 15.00 hod.

Sobota 28. júla je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Nedeľa 29. júla je tak isto posledná nedeľa v mesiaci preto bude pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 a 10.00 hod. naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

V sobotu 4. augusta a v nedeľu 5. augusta sme všetci srdečne pozvaní na archieparchiálnu odpustovú slávnosť na Horu Zvir v Litmanovej. Hlavným slúžiteľom a kazateľom pri nedeľnej sv. liturgii bude Jeho blaženosť vladyka Sviatoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Nedeľnú archijerejskú sv. liturgiu bude v priamom prenose vysielať aj TV Lux.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (14-15), predplatitelia, si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona