• V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy bl. P.P. Gojdiča na Bernolákovej ulici – Prešov Sekčov oznamuje rodičom, že od budúceho školského roku plánujú otvoriť vyučovanie aj pre piaty ročník. Záujemci o tento vyučovací ročník bližšie informácie môžu získať priamo na Cirkevnej základnej škole.

  • Záujemcom o Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. mája 2011 chceme oznámiť, že odchod autobusu je ráno o 03.30 hod. od nášho chrámu.

  • Sobota 28. mája je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu ďalšieho týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.
  • V nedeľu 29. mája organizuje Centrum pre rodinu – Sigord v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska Family Day. Myšlienkou tohto podujatia je zjednotiť sa v modlitbe a zviditeľniť hodnoty zdravej rodiny v našej spoločnosti. Program zameraný pre deti i dospelých bude prebiehať v meste na Hlavnej ul. pred Ľudovou bankou (pešia zóna) od 13.00 hod. do 19.00 hod.