Dnes popoludní bude Krížová cesta o 16:30 hod. a pôstna večiereň s poklonami o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v stredu večer bude biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia s čítaním žalmov a modlitbami za pokoj a mier vo svete a v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod.

V stredu 25. marca je prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica. 25. marec je zároveň dňom počatého dieťaťa. Zapojme sa do kampane nosením bielej stužky od 25. marca do 15. apríla. Niekedy sa viac naša spoločnosť angažuje za ochranu zvierat ako za ochranu života človeka. Vyjadrime náš postoj. Letáky si môžete zobrať vzadu zo stolíka.

Spovedať chorých budeme vo štvrtok 26. marca v ranných hodinách. Nahlasovať chorých môžete v sakristii.

V piatok 27. marca bude po večernej sv. liturgii Krížová cesta detí. Srdečne pozývame.

Budúca nedeľa je Kvetná. Upozorňujeme na zmenu zo zimného na letný čas (v nedeľu 29. marca z 2:00 na 3:00)! Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie ratolestí. Zároveň KBS vyhlásila v túto nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom s naliehavou prosbou o modlitbu a mier medzi národmi. Na túto zbierku pôjdu milodary počas myrovania. Od 13:30 hod. budete môcť pristúpiť k sv. spovedi v rámci predveľkonočného spovedania. Stretnutie s vladykom Jánom sa uskutoční v tom istom čase (13:30 hod.) vo Veľkej zasadačke Okresného súdu. Min. vek účastníkov je 14 rokov.

Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii.

Vzadu na stolíku je nový Informátor.

V sakristii máme na predaj veľkonočné pohľadnice s predtlačou a obálkami v sume 1,-€, nové CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.

Pozývame všetkých slobodných, rozvedených a ovdovelých na stretnutie so živou cirkvou, ktorá sa stará aj o vás. Svätá omša za vás a pre vás bude slávená 28. marca 2015 o 14:00 hod. v Arcidiecéznom centre pre mládež na Metodovej 1 v Prešove. Po nej vás pozývame na malé agapé a stretnutie s tými, ktorí sa už stretávajú.

V stredu 25. marca o 16:30 hod. vás pozývame na celomestské večeradlo pri mariánskom súsoší pri príležitosti 27. výročia spomienky na Bratislavský veľký piatok.

Prosíme tých, ktorí sa pripravujete na liečbu či zákrok v nemocnici, aby ste pristupovali k sv. zmierenia či pomazania chorých doma vo svojej farnosti ešte pred nástupom do nemocnice, aby ste v nemocnici nemuseli čakať na kňaza, ktorý má toho často krát veľa.

Vzadu na nástenke je oznam o výberovom konaní pre Gréckokatolícku charitu v Prešove na pozíciu sestry ADOS. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.