• Po sv. liturgii je farská zbierka na stavbu fary.
  • Budúci týždeň bude jesenná zbierka na charitu.
  • Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod. V utorok bude biblická škola a liturgický spev. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večer tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.
  • V sobotu 28. novembra bude po večernej sv. liturgii Novéne k Matke Ustavičnej pomoci.
  • Aj tohto roku budeme mať možno počas vianočných sviatkov, konkrétne 25. decembra popoludní, privítať v našich príbytkoch koledníkov Dobrej noviny. Preto sa obraciame na deti a mladých, ktorí chcú chodiť koledovať, aby zostali budúcu nedeľu 29. novembra po sv. liturgii o 10:00 hod. v chráme na krátke informačné stretnutie.
  • V sakristii je nové dvojčíslo časopisu Slovo.