• Dnešnú nedeľu popoludní pozývame deti z farnosti na spoločnú detskú krížovú cestu. Pobožnosť sa začne tak ako stále teraz v pôstnom čase o 17.00 hod.

  • Vstupujeme do šiesteho týždňa Veľkého pôstu. Počas týždňa vás okrem účasti na sv. liturgii pozývame v pondelok večer na  Veľkopôstny moleben, v stredu a v piatok na liturgie vopred posvätených darov; v nedeľu na krížovú cestu a na pôstnu večiereň s poklonami.

  • Spevácky zbor Hlahol bude mať tento týždeň skúšku v  utorok.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.
  • Vo štvrtok 25. marca je prikázaný sviatok Zvestovania Presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. s večierňou. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie. V tento deň sa tiež o 16. 30 hod. uskutoční celomestské večeradlo modlitieb s Pannou Máriou pri mariánskom súsoší v meste (zastávka pri Trojici).

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • V piatok, sobotu a v nedeľu (26. – 28. marca) sa v našom chráme uskutoční modlitbové trojdnie Modlitieb matiek. V piatok a v sobotu sa začne o 19.00 po večerných sv. liturgiách. V nedeľu o 18.00 po veľkonočnom vysluhovaní sviatosti zmierenia.

  • Centrum voľného času v Juskovej Voli pozýva mládež na Kvetný víkend (26. – 28.3.) v Juskovej Voli. Program bude viesť komunita Chemin Neuf a bude zakončený nedeľným stretnutím s vladykom Jánom, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove (Nám. mieru 1). V nedeľu sa program začína o 13.30 hod.

  • V nedeľu 28. marca popoludní bude v našom chráme predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia. Spovedať sa bude od 14.30 do 17.30 hod.

  • Týždeň od 29. marca je prvopiatkový. Keďže vysluhovanie sviatosti zmierenia pre farnosť bude v nedeľu, prvopiatkové spovedanie počas týždňa odpadáva. Spoveď chorých bude v pondelok 29.marca dopoludnia. Prosíme nahlásiť do Kvetnej nedele chorých, kde nechodievame spovedať pravidelne každý mesiac.
  • V utorok 30. marca bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. Začne sa o 19.15 po večernej liturgii. Podmienky pristúpenia k sviatosti: spoveď a prijatie Eucharistie.