Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke.

V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Bohorodičke a o 18.45 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM o 21.00 hod. O 20.00 hod. bude mariánske večeradlo obetované za kňazov (priamy online prenos).

V piatok bude detská sv. liturgia a po nej stretnutie deti pripravujúce sa na 1. sv. spoveď a ich rodičov.

Budúca sobota 27. mája je piata zádušná. O 7.15 hod. bude panychída s hramotami. Veľká večiereň s lítiou sviatku Zostúpenia Sv. Ducha bude o 16.30 hod. a o 18.00 hod. bude sv. liturgia vysielaná do Rádia Lumen v priamom prenose.

Budúca nedeľa 28. mája je nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenia Sv. Ducha. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farský Informátor.

 

Ohlášky:

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Matúš Ivančo, gréckokatolík, bývajúci v Prešove a Zuzana Bayerová, rímskokatolíčka, bývajúca v Ostrave. Ohlasujú sa po druhý krát. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatostné manželstvo, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.