Aktuálne oznamy k 21. júnu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka.

Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň a o 18.00 hod. budú modlitby chvál.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

V stredu 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna našej archieparchie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude nácvik zboru. V utorok večer sa pomodlime veľkú večiereň sviatku s lítiou.

Vo štvrtok 25. júna bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Po skončení bude tichá adorácia do 21.00 hod.

V sobotu 27. júna bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Oznamujeme vám, že otcovia biskupi rozhodli o ukončení platnosti dišpenzu, ktorý nám umožňoval nezúčastňovať sa nedeľnej sv. liturgie počas obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu bez ťažkého hriechu. Tento dišpenz neplatí od dnešnej nedele, to znamená, že nezúčastniť sa sv. liturgie v nedeľu a prikázaný sviatok môžu opäť len tí, ktorí na to majú vážny dôvod (choroba a pod.).

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farský Informátor.

Vo filiálke Veľký Šariš obnovujeme slávenie sv. liturgií od nedele 5. júla 2020 vo zvyčajnom čase 10.00 hod. Srdečne vás pozývame na spoločné eucharistické slávenie.