• Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Prosíme o podporu z vašej strany, aby naša stavba mohla pokračovať.
  • Popoludní bude Krížová cesta o 16:15 hod. a pôstna večiereň o 17:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod., v utorok večer nebude biblická škola ani liturgický spev, takisto v stredu večer nebude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po jej skončení bude stretnutie s prvoprijimajúcimi deťmi.
  • Veľkopôstny moleben sa budeme modliť po sv. liturgiách pondelok večer a v utorok ráno.
  • V stredu 24. februára je ZMENA PROGRAMU! V našom chráme privítame Gorana z Medžugoria, ktorý sa s nami podelí, čo v jeho živote urobil Boh. Ide o silné svedectvo muža, ktoré sa oplatí počuť. Preto vás v hojnom počte pozývame zúčastniť sa. Program začne o 15:45 hod. modlitbou sv. ruženca, pokračovať bude božskou službou vopred posvätených darov o 16:30 hod. a po nej bude Goranovo svedectvo (cca 18:00 hod.). Plagát stretnutia nájdete na nástenke.
  • Budúca sobota 27. februára je tretia zádušná. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.
  • V predstihu vás pozývame na spievanú krížovú cestu redemptoristov a katolíckej mládeže zo Stropkova, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. februára o 17:00 hod. tu v chráme. Srdečne pozývame modliť sa. Plagát nájdete na nástenke.
  • Pekným skrášlením pôstneho času môžu byť pre nás Ekumenické svetové dni modlitieb, ktoré sa uskutočnia v našom chráme v nedeľu 6. marca o 15:00 hod. Ide o spoločné modlitby žien, na ktoré sa zídu veriacich z celého Prešova a rôznych cirkví. Plagát je na nástenke.
  • Vzadu na stolíku nájdete pôstne krabičky. Almužna má byť súčasťou pôstneho obdobia. Príspevkom do pôstnej krabičky podporíte chudobné rodiny a deti v subsaharskej Afrike.
  • Tí, ktorí si ešte nevyzdvihli Denníček sv. Faustíny, môžu tak urobiť v sakristii.