Aktuálne oznamy k 21. februáru 2010

  • Dnešnou nedeľou sa začínajú stretnutia s katechézami pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Začiatok stretnutí je vždy v nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod.

  • Zároveň je dnes pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času.

  • Vstupujeme do druhého týždňa Veľkého pôstu. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže zachovávať dobrovoľne aj prísnejší pôst.
  • V stredy a piatky Veľkého pôstu sa slúžia v našom chráme Služby vopred posvätených darov (VPD). Z tohto dôvodu sa v tieto dni večer nebudeme po sv. liturgii modliť panychídu. Každý pondelok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben. V nedeľu sa pred večierňou budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.

  • Všetky deti farnosti (nielen tie, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie) pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 27. februára je druhá pôstna a zároveň aj druhá zádušná sobota. Sv. liturgia za zosnulých našej farnosti s hramotami bude ráno o 6.30 hod. Keďže je to aj posledná sobota v mesiaci, po večernej sv. liturgii sa budeme modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Svoje prosby a poďakovania adresované Matke ustavičnej pomoci, môžete vkladať do modlitebných košíkov. Na tieto úmysly bude slávená večerná sv. liturgia.

  • Nedeľa 28. februára je posledná v mesiaci. Pri obidvoch sv. liturgiách bude zbierka na stavbu farskej budovy.

  • Kto ešte nemá vrátené peniaze za vstupenky na farský ples môže si pre ne prísť do sakristie chrámu.

  • Kto si ešte nevyzdvihol posledné číslo Slova (4) z tých, čo ho majú predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Vzadu na stolíku máme ponuku ostatných časopisov. K dnešnej nedeli je v ponuke aj náš farský informátor.  Ponúkame tiež DVD s fotkami z minuloročných sv. misií, cena je 1,50 Eur.