Aktuálne oznamy k 21. augustu 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. Metodovi a po sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V sobotu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci.

Sv. liturgie vo Veľkom Šariši v mesiaci august nebudú.

Dávame vám do pozornosti celomestské sv. misie, ktoré budú v termíne 3. – 11. september 2022. Zapája sa aj naša farnosť. Prídu k nám o. redemptoristi. Celý program sv. misií nájdete už v tejto chvíli na plagátoch na nástenke, dverách chrámu, webovej, ale aj fejsbukovej stránke farnosti. Nájdete ho aj v budúco týždňovom Informátore.

Pri sv. misiách bude obnova manželských sľubov. Špeciálne prosíme tie manželské páry, ktoré v tomto roku slávia 25. alebo 50. výročie manželstva, aby sa nahlásili  v sakristii do 21. augusta 2022.

Pozývame Vás na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Čirči v termíne 27. – 28. augusta. Program slávnosti nájdete vzadu na nástenke.

Srdečne Vás pozývame na 10. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. augusta. Program púte nájdete vzadu na nástenke.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Boli sme požiadaní o poskytnutie pomoci pre ukrajinských utečencov. Konkrétne ide o podporu našej gréckokatolíckej farnosti vo Svalave, ktorá sa stretáva s veľkým prílivom odídencov z vojnových oblastí. Potrebné sú trvanlivé potraviny a drogéria. Prinášať ich môžete buď dnes v čase 17.45 – 18.15 alebo v pondelok v čase 17.00 – 17.30 na faru. Všetkým dobrodincom vopred ďakujeme.

Milodary pre potreby farnosti: bohuznámy darca 1980,-€; dvaja bohuznámi darcovia po 100,-€; dvaja bohuznámi darcovia po 50,-€ a bohuznámy darca 20,-€. Všetkým úprimne Pán Boh zaplať!