Dnes je zbierka na kňazský seminár.

Popoludní sa pomodlime každodennú večiereň o 17:00 hod.

Nácvik zboru bude v pondelok 22. septembra večer.

V stredu 24. septembra bude po večernej sv. liturgii biblická škola. Citát na prípravu – Mt 2, 1 – 12.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 25. septembra večer ako zvyčajne.

V piatok je stretko na fare o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Prosíme rodičov, aby čím skôr nahlásili svoje deti na 1. sv. prijímanie v sakristii chrámu, najneskôr však do konca septembra. Príprava začne od októbra.

Ponuka pre dievčatá – kresťanský časopis „IN“ v českom jazyku ako alternatíva k časopisom typu Bravo a pod. Jedno číslo k nahliadnutiu je v sakristii. Záujemcovia o odber nech sa hlásia v sakristii.

V pravej časti chrámu pri spovedelnici nájdete na stene štúdiu novej farskej budovy a pastoračného centra, ktorá bude postavená pri chráme.