V utorok 23. apríla je sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, v stredu 24. apríla je Prepolovenije – Stred Päťdesiatnice a vo štvrtok 25. apríla je sviatok sv. apoštola Marka. Liturgický program sa počas týchto dní nemení. Sv. liturgie zostávajú v riadnom čase o 6.30 hod. a 18.00 hod.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäť na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude v piatok po večernej sv. liturgii.

Sobota 27. apríla je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci. Na všetky tieto vaše dobré úmysly sa potom bude slúžiť večerná sv. liturgia.

Srdečne pozývame všetkých na púť na Devín, ktorá sa v tomto roku pripravuje na sobotu 27. apríla v Chráme sv. Kríža na Devíne. Archijerejskej sv. liturgii bude predsedať prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Cirkevnoslovanská sv. liturgia sa začne o 11.00 hod. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na nástenke v chráme. Záujemcovia o púť sa môžu prihlásiť v sakristii.

Centrum voľného času Bárka v Juskovej Voli v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie vás 1. mája srdečne pozývajú na Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ. Trasa: Jasenov  – zrúcanina Jasenovského hradu – Veľká Dubová – Porúbka. Štart turistického pochodu: 9.00 hod. v Jasenove (okres Humenné). Pre menšie deti je pripravená detská – kratšia trasa. V cieli na ihrisku v obci Porúbka na – vás budú čakať rôzne atrakcie: nafukovací hrad, trampolíny, šermiari, jazda na koni, opekačka a iné prekvapenia.

Dnešnú nedeľu 21. apríla je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár, teda na podporu našich bohoslovcov.

K dnešnej nedeli máme nový farský Informátor. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Viktor Žiga, gr. kat., narodený a bývajúci v Snine. Syn rodičov: Jána a Márie rod. Červeňákovej a
Lenka Beňková, gr. kat., narodená v Snine a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov: Pavla a Marty, rod. Jevčičovej.
Ohlasujú sa dnes po tretí krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.