Po sv. liturgii môžete vďaka predvianočnej burze podporiť mladých našej farnosti, ale aj skautov či vodkyne. Prosíme o vašu štedrosť pri kúpe aj ich vlastnoručných výrobkov. Taktiež môžete podporiť Alianciu za rodinu kúpou vianočnej pohľadnice vzadu pri východe z chrámu. Príspevok je dobrovoľný.

Odo dnešného dňa je v našom chráme prítomné betlehemské svetlo, ktoré si môžete vziať do svojich domovov.

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude dnes o 11:15 hod. a zajtra o 10:00 hod. tu v chráme. Tí, ktorí chcete privítať koledníkov Dobrej noviny, zapíšte sa vzadu na papier. Koledovať budú 26. 12. od 14:00 hod.

Dnes popoludní od 14:00 hod. máte možnosť pristúpiť k predvianočnej sv. spovedi. Prosíme vás, aby ste pristupovali priebežne od začiatku a nie až neskôr. Večiereň nebude.

Pozývame vás k hojnej účasti na bohoslužbách sviatku Narodenia Pána. 24. decembra, v predvečer narodenia, na Kráľovské hodinky o 7:30 hod., Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou o 15:00 hod. a veľké povečerie o 21:00 hod. 25. decembra, prikázaný sviatok, budú sv. liturgie ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním. O 17:00 hod. bude sviatočná večiereň. 26. decembra, prikázaný sviatok, budú sv. liturgie ako v nedeľu a 27. decembra, sv. Štefana, budú sv. liturgie o 6:30 a 18:00 hod. Celý program nájdete v novom Informátore, na web stránke farnosti a na plagáte vzadu na dverách.

Budúcu nedeľu vás všetkých pozývame na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční tu v chráme v o 15:00 hod. Veríme, že všetci spoločne prežijeme krásny čas narodenia Ježiša Krista. Pozvánku nájdete vzadu na plagáte i v Informátore č. 24.

V sakristii si stále môžete zakúpiť nástenný kalendár Blahovistnik. Stojí 1,-€ a stolový kalendár Redemptoristov. Stojí 2,-€.

V sakristii ponúkame na predaj nové CD bohoslovcov. Stojí 6,-€. Vhodné ako vianočný darček.

Na zimný detský tábor pozývame deti vo veku 9 – 15 rokov v termíne 2. – 5. 1. 2015 do Juskovej Vole. Nahlásiť sa treba do 20. 12. 2014 mailom na adrese skolacentrum@centrum.sk alebo telefonicky na čísle 057/44 90 290 a 057/44 90 761. Podrobné informácie nájdete vzadu na plagáte.

Už tradične vás pozývame k štedrosti, čo sa týka zbierky potravín pre chudobných a ľudí bez domova, ktorú organizujeme každoročne. Svoje dary môžete prinášať do sakristie, aby sme ich mohli na štedrý deň odviezť na charitu.

Cestovná agentúra Byzant vás pozýva na archieparchiálnu púť rodín s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme pod názvom „Po stopách biblických rodín“ v termíne 28. 2. – 7. 3. 2015 v cene 750,-€. Nahlásiť sa je potrebné do 31. 12. 2014! Podrobný program púte nájdete vzadu na nástenke.