V Prešove sa včera začala druhá časť celomestských misií. Do nedele 28. októbra budú misie v jednotlivých farnostiach mesta Prešov. Keďže v našej farnosti prebiehali sv. misie v novembri 2008, teraz sa vo farnosti misie konať nebudú (minimálny odstup je desať rokov). Sme však srdečne pozvaní zúčastniť sa na misijnom programe v ktorejkoľvek farnosti pri farských misiách a tiež aj na programe v rámci celomestských misií.

Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky sme pripravili osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. ruženec pripravuje a vedie iná stavovská skupina. Dnešnú nedeľu 21. októbra sa budú modliť ženy a nakoniec 28. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.

V stredu, po večernej sv. liturgii bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Z katedrálneho chrámu v meste k nám do farnosti zavíta v piatok 26.10. tiež obraz Božieho milosrdenstva, ktorý putuje teraz v Roku viery po našich farnostiach. Privítame ho o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou. Pozývame vás k modlitbe pred milostivým obrazom a k ďalšiemu programu, ktorý potrvá do 21. hodiny. V sobotu milostivý obraz putuje do farnosti Kvačany.

Sobota 27.októbra je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu budúceho týždňa môžete do pripravených košíkov vkladať svoje prosby a poďakovania. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Dnešná nedeľa 21. októbra je Misijnou nedeľou. Vo všetkých chrámoch sa pri sv. liturgiách modlí za misijné dielo a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a tiež sa koná zbierka na pomoc misionárom po celom svete. Aj teraz pri východe z chrámu bude zbierka na tento úmysel.

Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili aj v tomto roku zádušné sv. liturgie: najbližšie na sviatok zosnulých, vo štvrtok – 1. novembra (o 7.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.

V sakristii je posledné číslo Slova (21), kto ho má predplatené a ešte si ho nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Nájdete tam aj malé sviečky v kahančekoch. Ich kúpou sa každý môže zapojiť do projektu: Sviečka za nenarodené deti. Každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate 35 detí. Kúpou sviečky za symbolickú cenu 1,- € podporíte projekty Fóra života zamerané na ochranu ľudského života. K sviečke si zoberte aj malý letáčik s modlitbou za nenarodené deti.

Večerný program: 17.30 hod. Ruženec – ženy
18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona