Mladých farnosti pozývame na popoludňajšie stretnutie s vladykom Jánom vo Veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove so začiatkom o 13:30 hod. Minimálny vek účastníkov je 14 rokov. Stretnutie je bezplatné.
Dnes popoludní bude v našom chráme hromadná sv. spoveď so začiatkom o 14:30 hod. Prosíme vás, aby ste k spovedi prichádzali hneď od začiatku a neodkladali si ju na koniec.
O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.
V pondelok 21. marca budú večer modlitby matiek a v utorok 22. marca bude nácvik zboru. Ostatný program počas týždňa je zrušený.
Budúci týždeň je strastný (veľký). Všetkých vás pozývame k sláveniu tajomstva spásy človeka Ježišom Kristom. V pondelok, utorok a stredu budú večer liturgie vopred posvätených darov o 18:00 hod. Zúčastnite sa hlavne týchto večerných liturgií.
Program počas Veľkého týždňa:
Veľký štvrtok: 17:00 hod. – Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (po jej skončení budú strasti).
Veľký piatok: 7:00 hod. – Kráľovské hodinky; 15:00 hod. – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou a uložením plaščenice do hrobu (dva prikázané sviatky – Veľký piatok a Zvestovanie presv. Bohorodičke). V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom.
Veľká sobota: 7:00 hod. – Jeruzalemská utiereň; 17:00 hod. – Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (pri tejto liturgii bude aj krst dospelého).
Svetlá nedeľa Paschy: 5:00 hod. – Utiereň vzkriesenia a požehnanie pokrmov. Po jej skončení bude hneď sv. liturgia s myrovaním (cirkevnoslovanský jazyk). Ďalšia sv. liturgia bude o 9:00 hod. (POZOR, nie o 10:00!!!) v slovenskom jazyku a s myrovaním. Veľká večiereň s Korunkou Božieho milosrdenstva bude o 15:00 hod.
Svetlý pondelok (prikázaný sviatok): 8:00 hod. – sv. liturgia; 10:00 hod. – sv. liturgia. Veľká večiereň o 15:00 hod.
Veľká večiereň vo svetlý utorok, stredu, štvrtok a piatok bude o 17:30 hod. (v piatok o 17:00 hod.) pred sv. liturgiami.
Plagát s liturgickým programom našich farností v meste Prešov nájdete na nástenke vzadu ako aj na našej webovej stránke www.sidlisko3.sk.
Upozorňujeme vás na zmenu zimného času na letný, ktorá sa uskutoční práve na nedeľu Paschy 27. marca z 2:00 na 3:00 hod.
Na bdenie pri Božom hrobe sa môžete zapísať vzadu na stolíku. Podporiť výzdobu Božieho hrobu môžete v sakristii chrámu počas celého týždňa.
Zbierka na Boží hrob bude od veľkého piatku večer do nedeľného rána vzkriesenia pri plaščenici.
Vzadu na stolíku je CD o. P. Milenkýho Dnes už viem v sume 10,-€. Môžete si ho zakúpiť teraz alebo pri hromadnej sv. spovedi popoludní.