• Všetkých manželov farnosti pozývame k obnoveniu a upevneniu manželského zväzku prostredníctvom Manželských večerov. Je to osem stretnutí, raz v týždni, kde dostávajú manželia priestor a čas jeden pre druhého. Stretnutia sú zadarmo a budú sa konať od 28. februára do 18. apríla v jedálni ZŠ Prostějovská, stále v pondelok o 18.00 hod. Na Manželské večery môžete pozvať aj svojich známych, priateľov či príbuzných. Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu alebo na farskom úrade do stredy 23.februára.

  • Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na tohtoročné prvé sv. prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa začne v nedeľu 13.3. t.j na prvú pôstnu nedeľu po liturgii o 10.00 hod. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti je naplánované na nedeľu 5. júna 2011.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v utorok. Zbor bude v rámci nácviku spievať aj pri večernej sv. liturgii o 18.00 hod.

  • Nácvik detského zboru v tomto týždni bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 26. februára je prvá zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých bude ráno o 6.30 hod. Kto si neobnovoval hramoty v novembri a chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili zádušné sv. liturgie, môže hramoty ešte obnoviť v sakristii.

  • Sobota 26. februára je tiež posledná sobota v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu ďalšieho týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.

  • Dnešnú nedeľu 20. februára je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Podporný fond arcibiskupského úradu.

  • Budúca nedeľa je posledná v mesiaci, preto bude pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.