Budúcu nedeľu 27. augusta bude pri všetkých sv. liturgiách farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať!

Dnes o 17.00 hod. každodenná večiereň nebude.

Vo štvrtok 24. augusta bude  po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 25. augusta máme sviatok bl. hieromučeníka M. D. Trčku CsSR. O 18.15 hod. sa pomodlíme Moleben k bl. Metodovi. V tento deň je voľnica.

Budúcu sobotu 26. augusta bude o 17.00 hod. Veľká večiereň a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Srdečne vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Čirči  v termíne 26.  – 27. augusta.  Podrobný program nájdete vzadu na nástenke.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Na chrám darovali: bohuznáma osoba 50,-€; bohuznáma rodina 110,-€ a bohuznámy darca 650,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!