Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod.

Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách.

Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu, aby mohli Eucharistiu prijímať.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (7. – 9. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

V piatok 25. augusta máme sviatok bl. Metoda Dominika Trčku. Po več. sv. liturgii bude Moleben k blahoslavenému Metodovi. V tento deň je voľnica.

Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Čirča (26. – 27. august).