Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti.

Každodenná večiereň dnes popoludní nebude.

V sobotu 26. júla sa po večernej sv. liturgii pomodlime Novénu k Matke Ustavičnej pomoci. Svoje poďakovania a prosby môžete napísať na lístky pri ikone Bohorodičky ako zvyčajne počas celého týždňa.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave odpustovej slávnosti, pri obnove misijného kríža, pri prezliekaní plácht, upratovaní, výzdobe i na samotnej realizácii slávnosti a na spoločnom stretávaní sa pri modlitbách a slávení Eucharistie počas celého týždňa.

Po krátkej prestávke vás opäť pozývame na štvrtkové tiché adorácie od 19:00 do 21:00 hod. ukončené požehnaním a modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

V sakristii chrámu sa môžete nahlasovať na púte do Litmanovej v nedeľu 3. augusta a do Ľutiny v nedeľu 17. augusta.