• Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na tohtoročné prvé sv. prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa už začala, a ďalšie stretnutie je dnes po liturgii o 10.00 hod.
  • Vstupujeme do tretieho týždňa Veľkého pôstu. Pozývame vás: V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v chráme slúžia Liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben.
  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže zachovávať dobrovoľne aj prísnejší pôst.

  • Počas nedieľ Veľkého pôstu o 17.30 hod. pred večierňou sme znova pripravili meditácie ako počas Filipovky, tentoraz nad obrazmi zo zastavení krížovej cesty, srdečne vás na tieto meditácie pozývame.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tiež  tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Detská sv. liturgia v tomto týždni nebude, lebo v piatok je sviatok a popoludní budú dve sv. liturgie.

  • V piatok 25. marca je prikázaný sviatok Blahoviščenija – Zvestovania Presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. s večierňou. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie a keďže tento sviatok patrí v našom obrade medzi veľké sviatky v tento deň, aj keď je Veľký pôst je voľnica.
  • 25. marca popoludní o 16.30 sa uskutoční pri mariánskom súsoší v meste Celomestské večeradlo modlitieb. Všetci sú na toto modlitebne stretnutie srdečne pozvaní.
  • Budúca sobota 26. marca je poprazdenstvom sviatku Zvestovania, ale ranná sv. liturgia o 6.30 bude obetovaná za zosnulých zapísaných v knihe hramôt a po liturgii sa budeme modliť panychídu.

  • CVČ J. P. II. organizuje Prvý ročník  bowlingového turnaja farností, spoločenstiev a komunít Prešova o putovný pohár CVČ Jána Pavla II. Na turnaj sa môže prihlásiť jedno alebo aj viac družstiev z každej prešovskej farnosti. Hrať môžu štvorčlenné družstvá v každom musí byť aspoň jedna žena a súčet rokov nesmie byť vyšší ako 100. Kto by mal záujem zapojiť sa do turnaja dohodnite sa po sv. liturgii a príďte sa prihlásiť do sakristie. Prihlášky za farnosť treba odovzdať do 23. marca.

  • V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (5-6), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.