• Po sv. liturgii vás pozývame na predvianočnú burzu. Kúpou výrobkov mladých našej farnosti alebo vodkýň či skautov FSE podporíte ich činnosť. Zároveň sa môžete ponúknuť teplým čajom.
 • Po sv. liturgii o 10:00 hod. je stretnutie koledníkov Dobrej noviny.
 • Hromadná sv. spoveď sa uskutoční dnes popoludní od 14:30 hod. tu v chráme. Prosíme vás, aby ste k spovedi pristupovali priebežne a využili práve tento čas na zmierenie.
 • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. Zároveň vás pozývame na koncert gospelovej skupiny G.O.D.´s do DAD so začiatkom o 18:00 hod. (v nedeľu 27. decembra budú účastní aj nášho koncertu).
 • Moleben pred Narodením Ježiša Krista bude po sv. liturgii v pondelok večer a utorok ráno.
 • Ozdobovať stromčeky v chráme budeme v utorok 22. decembra po večernej sv. liturgii. Všetci, ktorí by ste chceli prísť a pomôcť, budete srdečne vítaní.
 • Nácvik koledníckeho programu a vianočnej akadémie bude v stredu 23. decembra o 9:30 hod. v chráme.
 • Vo štvrtok 24. decembra, na Predvečer Narodenia Pána, budú o 7:30 hod. Kráľovské hodinky, o 15:00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod. Veľké povečerie s lítijou. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom.
 • V piatok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Pána. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 hod. a o 10:00 hod. s myrovaním. Liturgia o 10:00 hod. bude archijerejská. Hlavným slúžiteľom je vladyka Milan Lach SJ. Od 14:00 hod. začnú koledovať koledníci Dobrej noviny. O 17:00 hod. bude večiereň.
 • V sobotu 26. decembra je prikázaný sviatok Zhromaždenia k presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. a o 10:00 hod.
 • V nedeľu 27. decembra o 15:00 hod. vás pozývame na Vianočný koncert. Ako účinkujúci vystúpia deti a mladí našej farnosti, pani M. Kandráčová, gospelová skupina G.O.D.´s a domáci chrámový zbor Hlahol. Celý program nájdete aj na plagáte. Po koncerte pripravujeme agapé. Každý, kto chce prispieť nejakým pokrmom či koláčom, nech tak urobí v deň koncertu.
 • Vzadu na stolíku sú dva papiere. Na jeden sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov Dobrej noviny. Koledovať budeme 25. decembra od 14:00 hod. Na ďalší sa zapisujú tí, ktorí si chcú nechať posvätiť svoje príbytky. Svätenie bude 6. januára od 13:30 hod.
 • Pred sv. liturgiou o 8:00 hod. sme posvätili nové oltárne plachty bielej farby, ktoré budeme mať oblečené počas vianočných sviatkov. Stáli 170,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. Ešte nám ostali nejaké peniaze. Dáme za ne ušiť plachty zelenej farby.
 • Povzbudzujeme vás k pomoci pre tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. Ide o podporu a skrášlenie Vianoc ľudí bez domova. Aj tohto roku môžete priniesť svoj dar v podobe vianočného pečiva či koláča. Termín odovzdania je 24. december do 8:30 hod. Vopred vám ďakujeme.
 • V sakristii máme kalendáre a podielové knihy pre členov SCaM.
 • V sakristii máme na predaj nástenný kalendár Blahovistnik 2016 za 1,-€ a rusínsky knižný kalendár za 3,-€.
 • Pripomíname Zimný detský tábor v Juskovej voli, ktorý sa uskutoční v termíne 2. – 5. január 2016 pre vekovú kategóriu 9 – 14 rokov. Prihlasovanie prostredníctvom emailu skolacentrum@centrum.sk.
 • Minulý týždeň sme mali dve zbierky. Farská zbierka na faru bola vo výške 712,18,-€ a zbierka v katedrálnom chráme vo výške 1034,14,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.