• Prvé dni z filipovky – predvianočného pôstu už máme za sebou (začala v utorok 15.11.). Počas filipovky začneme sériu katechéz venovaných spoznávaniu Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Poznávanie KKC odporúča Konferencia biskupov Slovenska ako jednu z možností duchovnej obnovy a prípravy veriacich na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Prvá katechéza, na ktorú vás srdečne pozývame dnes o 17.30 hod., pred večierňou. A budeme hovoriť a rozoberať takú novembrovú tému o odpustkoch.

  • Zajtra, t.j. v pondelok 21. novembra je sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude v tomto týždni v stredu  o 19.00 hod. po sv. liturgii.

  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude ešte nácvik detského zboru.

  • Sobota 26. novembra je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.

  • Mužom našej farnosti ponúkame možnosť zúčastniť sa Duchovných cvičení pre mužov. Uskutočnia sa v michalovskom Kláštore redemptoristov (Masarykova 35), v dňoch 24. až 27. novembra 2011. Téma duch. Cvičení je: „Pane, nauč nás modliť sa“ a povedie ich o. Metod Lukačik CSsr. Prihlásiť sa môžete v sakristii nášho chrámu.

  • V nedeľu 27. novembra bude pri obidvoch sv. liturgiách pravidelná jesenná zbierka na charitu. Tak, ako počas veľkého pôstu pred sviatkami vzkriesenia aj v tomto predvianočnom pôste – filipovke môžeme darom almužny pre núdznych prakticky ukázať svoju lásku k blížnemu.

  • Tak ako v minulých rokoch aj teraz máme možnosť prežiť výnimočným spôsobom záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v našom pastoračnom centre pre rodiny na Sigorde nech sa príde nahlásiť do sakristie. (po minulé roky tam bolo spolu skoro desať rodín a bol to veľmi dobrý spoločne strávený čas).

  • V sakristii je nové dvojčíslo Slova (24-25), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Každý z predplatiteľov v ňom už má vložený aj nástenný kalendár na budúci rok. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam nový Blahovistnik, časopis bohoslovcov Prameň a k dnešnej nedeli je tiež nový Farský informátor.

  • Aj dnešnú nedeľu  znova pozývame všetky deti od 6 rokov  na faru, na Čaj o piatej  – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.