Aktuálne oznamy k 2. októbru 2022

Budúcu nedeľu 9. októbra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka.

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako obvykle pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

Pozývame na prvé stretko pre mladých v utorok 4. októbra po večernej sv. liturgii (15 rokov a viac) do pastoračky.

Nácvik zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  moderovaná adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 20.30 – 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

V sobotu 8. októbra bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

V sobotu 8. októbra sa uskutoční v našej farnosti formačno-relaxačný deň určený pre ženy pod názvom „Hovorím ti vstaň!“. Okrem bohatého programu na vás čaká obed, občerstvenie a spoločenstvo žien. Prihlásené účastníčky nájdu celý program na plagáte. Ak by niektorá z nahlásených účastníčok nemohla prísť, nech nám to včas oznámi, aby sme oslovili náhradníčky.

Chvály s modlitbami za povolanie do služby vo farnosti budú v nedeľu 9. októbra so začiatkom o 18.00 hod. Srdečne vás na ne pozývame.

Môžete si objednať naše gréckokatolícke časopisy Slovo a Misionár. Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€) a Misionár 21,-€ + stolový kalendár na rok 2023 (elektronická verzia 8,-€). Objednávky prijímame v sakristii najneskôr do 23. októbra 2022.

Taktiež je možné obnoviť si alebo dať zapísať hramoty na tento liturgický rok, a to po každej sv. liturgii v sakristii.

Pozývame mladých a staršie deti (dievčatá, ale aj chlapcov) do mládežníckeho zboru, ktorý sprevádza svojím spevom sv. liturgie. Pozvanie je aj pre tých, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj. Nácviky sú pravidelne v piatok o 16.15 hod. v pastoračke. Tešíme sa na vás.

Pozývame nových členov aj do chrámového zboru Hlahol. Pravidelné nácviky sú vo štvrtok v pastoračke v čase 17.00 – 18.00.

Vzadu na nástenke si deti nájdu nový pracovný list, ktorý si môžu zobrať.