• V pondelok 3. mája začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ráno počas celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod, vo štvrtok od 16.00 hod a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok od 8.30 hod.

  • V prvopiatkovom týždni nás čakajú aj naše Malé stavovské stretnutia. V utorok 4.5. bude stretnutie mužov; v stredu 5.5. stretnutie žien a vo štvrtok 6.5. stretnutie mladých. Stretnutia sa začínajú stále o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.

  • V mesiaci máj sa budeme pri večerných sv. liturgiách modliť aj májové pobožnosti. V pondelok stredu a v piatok – akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k Presv. Bohorodičke.

  • Piatok 7. mája je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.                 .

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.
  • Tých, ktorí by sa chceli viac dozvedieť o novozákonnom Liste Hebrejom pozývame na biblický seminár. Koná sa v Centre pre rodiny na Sigorde. Začiatok je v piatok 7. mája popoludní a končí sa v sobotu 8. mája popoludní. Prednášajúcim je Sergej Darij, vedúci jedného zboru mesiánskych židov z Ľvova. Bližší program je vzadu na nástenke.

  • Sobota 8. mája je druhá v mesiaci. Večer o 17.00 hod. sa budeme v našom chráme modliť pobožnosť Večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • Srdečne tiež všetkých pozývame na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. mája 2010. Prihlásiť sa dá v sakristii katedrálneho chrámu v meste. Bližšie informácie o programe nájdete vzadu na nástenke.