Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V pondelok pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V utorok bude biblické stretnutie Čaj s Božím slovom o 18.45 hod. v pastoračke,

V stredu bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

V piatok 7. júna máme sviatok Božského Srdca. Sv. liturgie s myrovaním budú ako zvyčajne o 6.30 hod. a o 17.30 hod. V tento deň je voľnica. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme vo štvrtok po večernej sv. liturgii. Z tohto dôvodu tichá adorácia vo štvrtok nebude.

Budúcu nedeľu 9. júna bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

Drahí bratia a sestry, s otvoreným srdcom vás v mene Slovenskej katolíckej charity srdečne pozývame na Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční od 10. do 16. júna 2024 vo viacerých mestách po celom Slovensku. Tento týždeň je pre nás všetkých jedinečnou príležitosťou ukázať, že láska a pomoc blížnym sú hodnoty, ktoré nás spájajú. Príďte a staňte sa súčasťou našej veľkej rodiny, spoznajte projekty a aktivity, ktoré menia životy ľudí v núdzi, a objavte, ako aj vy môžete prispieť k lepšiemu svetu. Čaká na vás bohatý program plný kultúrnych podujatí, verejných diskusií a ochutnávok špecialít z rôznych krajín, kde katolícka charita pôsobí. Vaša účasť nie je len návštevou, ale aj prejavom solidarity a podpory, ktorá je pre nás všetkých nesmierne dôležitá. Bližšie informácie nájdete na webe www.charita.sk a na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity. Veríme, že spolu vytvoríme týždeň plný lásky a nádeje.