Aktuálne oznamy k 2. júlu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Pán Boh vám zaplať!

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred rannými a večernými sv. liturgiami ako zvyčajne okrem stredy 5. júla. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V stredu máme sviatok sv. Cyrila a Metoda. Nakoľko je tento deň štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu, a to o 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlime v utorok po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a osobným požehnaním o 21.00 hod.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farský Informátor.

Vzadu na nástenke ako ja na webe a FB nájdete plagát s programom našej odpustovej slávnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16. júla. Slávnostná sv. liturgia bude o 10.30 hod. Srdečne vás na ňu pozývame.