Aktuálne oznamy k 2. augustu 2020

Budúcu nedeľu 9. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Dnes popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Modlitby žalmov a Korunka Božieho milosrdenstva bude o 15.00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

Vo štvrtok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod.

Tohtoročná archieparchiálna odpustová slávnosť v Litmanovej sa uskutoční kvôli protiepidemiologickým opatreniam iba na farskej úrovni, a to v termíne 8. – 9. august (sobota, nedeľa). Zúčastniť sa jej však môžeme sledovaním priamych prenosov cez LOGOS TV. V nedeľu 9. augusta bude priamy prenos archijerejskej sv. liturgie na RTVS 2.

Vyšli nové čísla časopisov Misionár a farský Informátor. Nájdete ich vzadu na stolíku.