Dnes popoludní bude o 16:15 hod. krížová cesta a o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 7. apríla bude celodenná adorácia a o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček pre mladých.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Veľkopôstny moleben bude v stredu ráno po sv. liturgii a vo štvrtok 6. apríla bude po večernej sv. liturgii kajúci akatist.

Budúca nedeľa 9. apríla je kvetná. Po sv. liturgii bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Popoludní od 14:00 hod. vás pozývame k veľkonočnej sv. spovedi. O 18:00 hod. budú modlitby chvál.

Ak by niekto chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii chrámu.

Naši gréckokatolícki bohoslovci ponúkajú možnosť objednať si DVD so živou krížovou cestou, s ktorou vystúpili aj tu v našej farnosti, za uvádzaciu cenu 10,-€/ks. Objednať si ju môžete vzadu na stolíku, kde nájdete papier na zapísanie. Urobte tak však čím skôr.

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča srdečne pozýva budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka, a to dňa 3. apríla o 16:00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte vzadu.

Pozývame mladých farnosti nad 14 rokov zúčastniť sa Kvetného víkendu v Juskovej Voli v termíne 7. – 9. apríl 2017. Cena víkendu je 20,-€. Víkend je zakončený stretnutím s metropolitom Jánom tu v Prešove v nedeľu popoludní v kine Scala. Doprava do Prešova bude zabezpečená pre všetkých.