Týždeň od 3. septembra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 6. mája od 8.30 hod.

Všetky deti a školákov pozývame na 1. detskú sv. liturgiu v piatok 7. septembra o 17.30 hod.

Piatok 7. septembra je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

V sobotu 8. septembra je sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Sväté liturgie budú o 8.00 hod. csl. a o 10.00 hod. sl. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie

Táto sobota je zároveň druhá v mesiaci, preto sa budeme, ako je zvykom, modliť večeradlo obetované za kňazov a modlitbové skupiny. Večeradlo sa začne ráno o 7.15 a na tento úmysel bude obetovaná sv. liturgia o 8.00 hod.

V sakristii je nové dvojčísle Slova (18-19), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský informátor.