Budúcu nedeľu 9. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 16. augusta.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred rannými i večernými liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok 7. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00.

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok 3. augusta budú po več. sv. liturgii modlitby matiek.

Moleben k presvätej Bohorodičke bude v pondelok a vo štvrtok po rannej sv. liturgii a v piatok po večernej sv. liturgii.

V stredu 5. augusta sa po več. sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín (ikos 1 – 3).

Vo štvrtok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 a večer o 18.00. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie. Od 19.00 do 21.00 bude tichá adorácia.

V nedeľu 9. augusta budeme po sv. liturgii o 8.00 hod. požehnávať pozemok pred začiatkom stavebných prác. Srdečne všetkých pozývame.

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Litmanovej sa uskutoční budúci víkend 8. – 9. augusta. Autobus pre nahlásených pútnikov z našej farnosti odchádza v nedeľu 9. augusta z parkoviska pri Jednote o 5.20. Cena autobusu 4,-€.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Misionár.

K dnešnej nedeli malo byť nové číslo farského časopisu Informátor. Kvôli technickým problémom sa však nepodarilo vyrobiť ďalšie číslo. Po vyriešení problému bude naďalej Informátor pokračovať. Ďakujeme za pochopenie.