Budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

  Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami a obradom vzájomného zmierenia o 17:00 hod., na ktorú vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame.

  Zajtra, v pondelok 3. marca, začína Veľký pôst. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom, t.z. raz sa dosýta najesť a dvakrát občerstviť. Zdržanlivosť je záväzná od 7. roku života do telesnej smrti; pôst od 14. do 60. roku života.

  Nácvik chrámového zboru bude v pondelok 3. marca po večernej sv. liturgii.

  Vo Veľkom pôste je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Zároveň v tieto dni budeme večer sláviť liturgie vopredposvätených darov.

  Krížova cesta bude v utorok večer po sv. liturgii. Vo štvrtok bude veľkopôstny moleben a po ňom tichá adorácia do 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

  V sakristii je nové číslo časopisu Slovo a Misionára. Zo stolíka si môžete vziať nový Informátor.

  Ak má niekto záujem prežívať Veľký pôst spolu so Sv. Otcom Františkom, môže sa prihlásiť na on-line odoberanie myšlienok pápeža na stránke post.kbs.sk. Ponuka platí od 4. marca do 21. apríla 2014. Podmienkou je internetové pripojenie.

  Počas Veľkého pôstu vás pozývame k aktívnejšej účasti na pôstnych bohoslužbách ako liturgie vopredposvätených darov, molebeny, krížove cesty či katechézy s pôstnym zamyslením, ktoré nás pozývajú k pokániu.

  Vzadu zo stolíka si môžete vziať domov obálku s pôstnou krabičkou. Ide o aktivitu SKCH, ktorou pomáha ľuďom žijúcim v Afrike. Nezabúdajme, že k pokániu patrí modlitba, pôst a almužna.