Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

Nácvik zboru bude v stredu 5. februára po večernej sv. liturgii.

Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme ráno i večer pred sv. liturgiami. V piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

Spovedať chorých budeme na prvý piatok 7. januára ráno.

Vo štvrtok 6. januára bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. Táto poklona bude každý týždeň počas celého roka. Spolu sa budeme modliť za našu farnosť a stavbu fary.

V piatok 7. januára bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov.

Večeradlo obetované za kňazov bude v sobotu 8. januára o 17:00 hod.

Stretnutie miništrantov bude v sobotu 8. januára o 15:00 hod. pri chráme.

V sobotu 15. februára pozývame manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva na bowling o 17:00 hod. Zapísať sa dá vzadu na papier.

Počas Roka rodiny vás pozývame na stredajšie večerné sv. liturgie s katechézami o rodine. Každú druhú stredu bude za rodiny z farnosti slávená sv. liturgia.

Opäť vás pozývame, aby ste sa zapísali do rozpisu putovania ikony Sv. rodiny. Papiere nájdete vzadu na stolíku.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť nové číslo Slova.

Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor.

Dnes večer bude každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia Eucharistie o 19:00 hod.