Bratia a sestry, aj naďalej vás pozývame počúvať katechézy, ktoré v našej farnosti ponúka spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty pod vedením o. Ľubomíra Petríka. Katechézy sú dvakrát v týždni, v pondelok o 19.00 hod. (po večernej sv. liturgii) a v piatok o 18.30 hod. (tak isto po večernej sv. liturgii). Využime túto príležitosť ohlasovania Božieho slova a učenia Cirkvi, ako čas milosti, ako jeden zo spôsobov aktívneho prežívania Roku viery, či ako duchovné prežívanie pôstneho obdobia – Filipovky, ktorá sa začala v polovici novembra.

Týždeň od 3. decembra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby počas celého týždňa. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých nebude teraz v piatok, ale bude posunutá o týždeň tak, aby mohla byť spojená s predvianočnou spoveďou. Bude to v piatok 14. decembra od 8.30 hod. Prosíme vás, aby ste dovtedy nahlásili adresy tých chorých, kde nechodievame spovedať pravidelne každý mesiac.

V stredu po večernej sv. liturgii bude nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Vo štvrtok 6. decembra je sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. a 18.00 hod. – detská sv. liturgia, na ktorej privítame aj sv. Mikuláša. Pri večernej sv. liturgii bude myrovanie. V piatok už detská sv. liturgia nebude, ale čas večernej liturgie sa v piatok nemení, bude o 17.30 hod.

Piatok 7. decembra je prvý v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

V sobotu 8. decembra je prikázaný sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako v nedeľu, o 8.00 hod. csl. a 10.00 hod. sl. Pri obidvoch liturgiách bude myrovanie. Večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny sa bude modliť medzi sv. liturgiami o 9.15 hod.

Dnešnú nedeľu, 2. decembra je pri obidvoch sv. liturgiách jesenná zbierka pre potreby charity. Charita, ako súčasť Cirkvi potrebuje stálu podporu veriacich. V dnešnej dobe zostávajú jarné a jesenné celodiecézne zbierky jej jediným pravidelným príjmom. Máme tak možnosť cestou zbierky pomôcť chudobným, ako nás k tomu pozýva aj toto obdobie Filipovky.

Dnešnú nedeľu popoludní sme tiež pozvaní na stretnutie rodín s modlitbou večeradla, ktoré bude v nebíčku na fare v meste o 15.15 hod.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (24-25). Prosíme predplatiteľov, aby si ho prišli vyzdvihnúť do sakristie. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona