• V stredu 22. septembra o 19.00 hod., po večernej sv. liturgii pozývame na pracovne stretnutie všetkých členov pastoračnej rady našej farnosti.

  • Vo štvrtok 23. septembra o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii bude skúška nášho speváckeho zboru Hlahol.

  • V piatok 24. septembra sa s deťmi opäť stretneme na detskej svätej liturgii. Čas svätých liturgií sa nemení. Sú vždy o 17.30 hod.  Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

  • Sobota 25. septembra je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu ďalšieho týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.

  • Nedeľa 26. septembra je posledná v mesiaci, preto bude pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

  • Aj tento rok plánujeme vo farnosti prípravy na doplnenie chýbajúcich sviatostí pre mládež a dospelých. Ak máte v rodine príbuzných alebo známych, alebo vaše deti či vnúčatá nemajú prvé sv. prijímanie, cirkevný sobáš, prípadne sviatosť krstu či myropomazania, do konca mesiaca sa môžu prihlásiť na tieto náuky na farskom úrade alebo v sakristii chrámu.

  • Dnešnú nedeľu 19. septembra je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na podporu gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.