Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na veľkú večiereň s modlitbami na kolenách.

Dnes večer o 20.00 hod. pozývame všetkých hokejových fanúšikov pozrieť si zápas Slovensko – Lotyšsko v pastoračke vo veľkom formáte. Budeme pozerať, fandiť a budovať spoločenstvo. Občerstvenie je vítané. Tešíme sa na vás.

V pondelok 20. mája máme sviatok Pondelok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. O 17.30 hod. sa pomodlime Akatist k Svätému Duchu. V čase 19.00 – 20.00 hod. bude telocvične na ZŠ Prostějovská.

V utorok 21. mája bude o 18.45 hod. biblické stretnutie Čaj s Božím slovom v pastoračke.

V stredu 22. mája bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 23. mája bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke a po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 24. mája bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

Budúcu sobotu 25. mája bude zmena času slávenia večernej sv. liturgie. Sv. liturgia bude o 17.00 hod. (záver formačného stretnutia pre ženy).

V sobotu 25. mája sa uskutoční pre nahlásené ženy formačné stretnutie pod názvom Daj sa mi napiť. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte. Ak by sa niektorá z nahlásených žien nemohla z vážnych dôvodov zúčastniť, nech nám to nahlási, aby sme mohli doplniť počet z náhradníčok.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farského Informátora.

Budúci týždeň v dňoch  20. – 24. mája, bude prebiehať potravinová zbierka pre našu archieparchiálnu charitu, a to 30 minút pred večernou  sv. liturgiou. Každý, kto sa bude chcieť zapojiť, môže doniesť trvanlivé potraviny do sakristie chrámu. Vopred vám všetkým ďakujeme za vašu štedrosť.