Aktuálne oznamy k 19. júnu 2022

Budúcu nedeľu 26. júna bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod.

Akatist k Svätému Duchu bude v pondelok o 17.45 hod. Obetujme ho za synodu.

V utorok 21. júna sa uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 o 16.00 hod. Bližšie info nájdu záujemcovia vzadu na nástenke.

Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bude v stredu o 17.45 hod. Nácvik zboru bude po večernej sv. liturgii v chráme.

V piatok máme sviatok Božského Srdca Ježiša Krista a zároveň aj Narodenie Jána Krstiteľa. V tento deň je voľnica. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 17.30 hod. Pred večernou sv. liturgiou bude o 17.15 hod. Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Veľkú večiereň sviatku s lítiou  sa pomodlíme vo štvrtok po večernej sv. liturgii.

Veľká večiereň bude v sobotu o 17.00 hod. a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V dňoch 24. – 26. júna 2022 sa v našom chráme uskutoční Trojdnie  modlitieb matiek  mesta Prešov so začiatkom o 16.00 hod. počas každého jedného dňa.

Pozývame prvospovedajúce sa deti s rodičmi ako aj celé rodiny našej farnosti na Púť rodín do Ľutiny, a to v sobotu 25. júna. Registrovať sa je potrebné do 23. júna prostredníctvom stránky grkatpo.sk. Program púte nájdete vzadu na nástenke.

Vzadu na nástenke nájdu deti nový pracovný list k dnešnej nedeli.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a nový farský Informátor.

Na chrám darovali rodičia s deťmi, ktoré pristúpili k prvej sv. spovedi 300,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!