– Popoludní bude o 17:00 hod. večiereň.
– V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. bude posledný krát v tomto školskom roku; v utorok večer biblická škola tiež posledný krát; v stredu večer nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva. Posledné stretko na fare v tomto školskom roku a nácvik zboríku bude v piatok o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
– V utorok 21. júna pozývame všetkých mužov, manželov, otcov i mládencov na spoločné modlitby mužov do chrámu o 19.00 hod. Venujme 30 minút svojho času Bohu.
– V piatok 24. júna vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do katedrály so začiatkom o 10.00 hod. V tento deň slávi Prešovská archieparchia sviatok narodenia svojho patróna Jána Krstiteľa.
– V sobotu 25. júna pozývame všetkých na púť rodín, ktorá sa uskutoční v Ľutine zároveň so stretnutím prvoprijímajúcich detí a rodičov s o. arcibiskupom a metropolitim Jánom.
– Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor. Nájdete ich vzadu na stolíku a predplatitelia v sakristii.