Aktuálne oznamy k 19. júlu 2020

Budúcu nedeľu 26. júla bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond.

Dnes popoludní každodenná večiereň nebude.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

 V pondelok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude posvätenie vozidiel na parkovisku pred chrámom. Posvätiť si môžete okrem áut dať aj bicykle, kolobežky, odrážadlá, kočíky a pod.

Slovenská katolícka charita vyhlasuje zbierku školských pomôcok, ktorá potrvá do 15. septembra. Darovať môžete písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky a ostatné vybavenie. V tomto termíne môžete všetky pomôcky prinášať do Centra GKCH na Hlavnej ulici č. 2.

Okrem toho ponúkame možnosť zapojiť sa do zbierky posteľnej bielizne a pomôcť tak novovznikajúcemu Centru Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde v zastúpení o. M. Mekelom. Obliečky by mali byť rovnaké min. na 2 paplóny a 2 vankúše do 1 izby. Obliečky môžete prinášať do sakristie chrámu pred večernými sv. liturgiami. Vopred ďakujeme všetkým darcom na ktorúkoľvek uvedenú zbierku.

Veľké ďakujem vyslovujeme všetkým, ktorí sa zapojili do brigád, ktoré sme počas týždňa mali pri fare či už upratovaním okolia alebo interiéru prízemia. Naše poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu odpustovej slávnosti. Všetkým vám úprimne Pán Boh zaplať!