Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu o 17:00 hod. veľká večiereň.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie v utorok 21. januára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

V stredu 22. januára sa po večernej sv. liturgii pomodlime Akatist k bl. P. P. Gojdičovi.

V sobotu 25. januára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V dňoch 24. – 26. januára pozývame všetky mamy našej farnosti na naše vlastné Trojdnie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v našom chráme vždy o 16:00 hod. (piatok, sobota, nedeľa).

V piatok 31. januára bude večer detí v chráme. Srdečne pozývame všetky deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď ako aj ostatné deti našej farnosti.

V sobotu 1. februára vás pozývame na fatimskú sobotu nášho dekanátu do Ľutiny. Kto by sa chcel zúčastniť, môže sa v sakristii nahlásiť na autobus a zaplatiť zálohu 2,-€.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo+. Môžete si ho zakúpiť vzadu zo stolíka za cenu 1,50,-€.