• Máme pred sebou posledné dni predvianočného pôstu – Filipovky zajtra sa už začína predprazdenstvo sviatku Narodenia Pána.

  • Pozývame vás na našu malú Vianočnú burzu dnes po „desiatke“.  Výťažok z predaja sa aj tentoraz použije na rozšírenie nášho vyrezávaného betlehema. Ďakujeme všetkým, ktorý do tejto burzy prispeli.

  • Pozývame všetky deti, ktoré sú zapojené do prípravy vianočného programu, na spoločné stretnutie dnes po liturgii, ktorá je o 10.00 hod. a potom v utorok o 16.00 hod. tu v chráme.

  • V utorok po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

  • Všetkých malých spevákov pozývame na nácvik detského zboru v stredu o 16.00 hod. tu do chrámu.

  • V piatok 24. decembra je Predvečer Narodenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa a pôst (raz do dňa sa najesť dosýta, dvakrát je možné menšie občerstvenie). Ráno budú o 6.30 hod. Kráľovské hodinky, popoludní o 15.00 hod. Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. V noci o 23.00 hod. Veľké povečerie.

  • V sobotu 25. decembra je sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to prikázaný sviatok. Sv. liturgie budú 8.00 hod. csl. a 10.00 hod. sl. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie. Popoludní o 16.00 hod. vás pozývame pozrieť si vianočnú akadémiu, ktorú pre vás pripravili deti našej farnosti.

  • Nedeľa 26. decembra je tiež prikázaným sviatkom Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. csl. a 10.00 hod. sl. Popoludní budú od 14.00 hod. vo farnosti koledovať naše deti s Dobrou novinou, aby výťažkom z koledovania pomohli deťom v chudobných štátoch Afriky. Zoznam na zapísanie pre tých, ktorí majú záujem, aby ich navštívili malí koledníci, nájdete vzadu na stolíku. ( Celý program sviatkov je v informátori a navyše aj na vytlačených letákoch. )

  • Sviatok sv. prvomučeníka Štefana 27. decembra je už pracovným dňom (pondelok). Sv. liturgie preto budú o 6.30 hod. csl.; 16.30 hod. sl. a 18.00 hod. sl.